Nationaal Register Railmonumenten

Historisch Railvervoer Nederland
Historisch Railvervoer Nederland

Informatiepagina

Historisch Railvervoer Nederland

Het Nationaal Register Railerfgoed

Een 'monumentenlijst' voor trams en treinen

Het Nationaal Register Railerfgoed is een project van Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de belangenvereniging van museale en toeristische railorganisaties in ons land. Via deze website is het mogelijk informatie op te vragen over railvervoermiddelen, die tot het erfgoed van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis gerekend kunnen worden. Omdat ook de cultuurhistorische waarde wordt vermeld, kan dit register als een 'monumentenlijst' voor trams en treinen worden gezien.

Informatiepagina met achtergronden
In het onderstaande volgt een beknopte gebruiksaanwijzing voor dit register. Wie meer wil weten over de achtergronden, kan terecht op de speciale informatiepagina. Hier is onder andere het eindverslag van de eerste fase van het project met een overzicht van beoordelingen en beoordelingscriteria te zien. Ook zijn oudere documenten te vinden, zoals het rapport "Selectiecriteria Historische Railvoertuigen", een theoretische onderbouwing van de beoordelingscriteria.

Mobiele Collectie Nederland
Het Nationaal Register Railerfgoed maakt deel uit van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). Dit register heeft tot doel inzicht te creëren in kwantiteit en kwaliteit van ons nationaal bezit aan mobiel erfgoed. Hier is dus naast railgebonden erfgoed ook varend, rijdend en vliegend erfgoed te bewonderen.

Registratie en inventarisatie
In het Nationaal Register Railerfgoed wordt een onderscheid gemaakt tussen geregistreerde objecten en geïnventariseerde objecten. In het algemeen houdt dat in, dat we van geïnventariseerde objecten vooral weten dat ze bestaan; ze worden getoond met informatie en een foto, indien aanwezig. Van de geregistreerde objecten weten we meer. Ze zijn door een commissie van deskundigen beoordeeld op hun cultuurhistorische waarde én als Railerfgoed in het register ingeschreven.
Bij het zoeken of bladeren in het register (zie volgende paragraaf) kunt u er voor kiezen alleen de geregistreerde, alleen de geïnventariseerde of alle objecten in te zien.

Zoeken in de collectie
Wilt u gericht zoeken naar beschrijvingen van objecten in het Nationaal Register Railerfgoed, klik dan op de knop 'Zoeken in de collectie', aan de linkerzijde van het beeldscherm. Voor uw gemak zijn diverse keuzemenu's met voorgeprogrammeerde termen voorhanden.
Onderaan de pagina kunt u ook zoeken op vrije trefwoorden. Voorbeeld: wilt u weten hoeveel industriële smalspoorlocomotieven van het Amerikaanse "Whitcomb" bewaard zijn gebleven in Nederland, typt u in dit veld "Whitcomb" in.

Bladeren in de collectie
Bent u niet gericht op zoek, maar wilt u gewoon maar wat rondkijken, dan kan dat ook. Via de knop 'Bladeren in de collectie' kunt u eveneens de beschrijvingen van objecten in het Nationaal Register Railerfgoed bekijken. Als u echt wilt bladeren is het raadzaam via het keuzemenu aldaar eventuele voorkeuren kenbaar te maken en het aantal resultaten per pagina op 100 in te stellen.

Het Virtueel Railmuseum

Naast het doorzoek- en doorbladerbare register is er het Virtueel Railmuseum. Hier vindt u enkele van de vele topstukken uit het Nationaal Register Railerfgoed, voorzien van extra historische informatie. De Railmonumenten in dat museum staan stuk voor stuk voor belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van het Nederlandse railvervoer of voor materieeltypes die jarenlang beeldbepalend zijn geweest op de Nederlandse spoor- en tramlijnen. Ze vertellen elk een essentieel hoofdstuk uit de geschienis van het vervoer over de rails in ons land.
U gaat naar het Virtueel Railmuseum via de knop in het menu links in de groene balk.

Vragen en opmerkingen
Met vragen of opmerkingen over het register of het Virtueel Railmuseum kunt u terecht bij de beheerder.

Meer websites over historisch railvervoer
Graag verwijzen we u op deze plaats naar andere websites over historische trams en treinen:

  • De website van Historisch Railvervoer Nederland met onder andere een overzicht van alle railmusea in Nederland: www.railmusea.nl. Via deze website kunt u ook door naar de websites van de afzonderlijke railmusea.
  • De Nederlandse Museummaterieel-database met een overzicht van al het materieel dat bij de Nederlandse railmusea aanwezig is: www.nmld.nl, ook het eventuele buitenlandse materieel. Deze website is gestart als particulier initiatief en is inmiddels overgenomen door HRN.
  • De website Toonbeelden van mobiel erfgoed geeft een schets van de ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en hoe mobiel erfgoed dat verleden zichtbaar maakt: www.toonbeelden.com.
  • In de Nederlandse Wikipedia is een groot aantal lemma's over Nederlands railvervoer te vinden. Ga naar het Portaal Verkeer en Vervoer.


Colofon

Het Nationaal Register Railerfgoed werd in opdracht van de vereniging Historisch Railvervoer Nederland vervaardigd door Stabien (Max Popma) in samenwerking met Cheperu (Eelco Bruinsma) en VTHP (Eric Vos). Het wordt onderhouden door Kees Wielemaker, daarin bijgestaan door de sectie Beheer van het Nationaal Register Railerfgoed van de vereniging HRN.
Het Nationaal Register Railerfgoed kon opgezet worden dankzij subsidies van het Ministerie van OCW, het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Onderhoud en verdere ontwikkeling worden mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de deelnemende railmusea en vrijwillige medewerkers.